Счетоводни услуги Архиви - Счетоводни услуги, Счетоводна къща, счетоводство на фирми по ДДС

vodene-na-schetovodstvo-1280x355.jpg

Счетоводна къща или счетоводител на трудов договор?

Няма точен отговор на този въпрос, защото той зависи в голяма степен от организацията на всяко дружество. Истината е, че крайната цел, а иманно откриването на компетентен и наджеден партньор, който да се грижи за счетоводната отчетност на фирмата може да се открие и при двете страни. А ако вече сте намерили подобен партньор, навярно сте доволен независимо дали това е счетоводна кантора или счетоводител назначен на трудов договор.

Все пак всеки от вариантите има своите предимства и недостатъци и информацията за тях ще направи избора ви по-лесен. Пример за тове е, че счетоводните къщи се ползват със специализация на труда, защото има отделни хора занимаващи се с различните дейности по повод осъществяването на счетоводната дейност. Точно поради тази причина счетоводните кантори могат да предложат по-високо качество на услугата.

Друго много важно предимство на счеоводните кантори е отговорността, която поемат, защото в договора си с тях със сигурност има клауза, която засвидетелства факта, че те изцяло носят отговорност за допуснатите грешки, докато при служител назначен на трудов договор да изпълнява тази дейност отговорността е прехвърлена изцяло върху работодателя. Въпреки че и в този случай има решение чрез юридическа отговорност, но процедурата е силно усложнена.

Среща се и смесица меджу двата варианта, в която фирми с голям персонал назначават отделен счетоводител за извършването на рутинните задачи, който след обработката на първичната информация подава документите за обработка на счетоводна кантора.

Назначаването на  персонален счетоводител и осигуряването на необходимата техника би било доста скъпо начинание. Защото цената не включва само трудовото възнаграждение, но и редица други разходи – осигуровки, отпуски, канцеларски материали и лицензи за счетоводните софтуери. За разлика от  вече установената норма за по-ниските цени при извършване на външни услуги.

В днешно време много от фирмите възлагат голяма част от работата си, която не е част от основната им дейност, на външни компании. Точно това прехвърляне на задачите на външни изпълнители спомага изграждането на дългосрочни партньори, които да подпомагат развитието на фирмата като намаляват разходите за дейности, които не са основни. Дружеството намалява своите разходите, а за заплатените услуги получава фактури.

Използвайки услугите на счетоводна кантора, спестявате много време, защото насочвате цялата си енергия в развитието единствено на вашия бизнеса, а дейностите, свързани със счетоводството оставяте в ръцете на професионалистите.


schetovodni-uslugi-2.jpg

– текущо, еднократно счетоводно обслужване (конкретно зададена от клиента задача);
– годишно счетоводно обслужване ( за фирми, които не са наши клиенти, нуждаещи се само от годишно приключване);
абонаментно счетоводно обслужване на фирми по ДДС и на фирми, които не са регистрирани по ЗДДС.

Счетоводно обслужване на физически  и юридически лица включва:

 • Изготвяне на индивидуален сметкоплан;
 • Фирмено счетоводство;
 • Формиране на счетоводна политика, междинни финансови отчети;
 • Водене на складови наличности, обработка на първични счетоводни документи, амортизации;
 • Пълно счетоводно обслужване;
 • Текущи счетоводни операции;
 • Изготвяне на оборотни ведомости;
 • Изготвяне на баланс; Отчет за приходи и разходи; Отчет за паричните потоци; Отчет за собствения капитал и др. приложения.
 • Финансово-счетоводен анализ;
 • Годишно счетоводно приключване;
 • Изготвяне на данъчни декларации;
 • Изготвяне и подаване на справка декларация и дневници по ЗДДС по електронен път ;
 • Изготвяне на трудови договори;
 • Изготвяне на граждански договори;
 • Изготвяне на ведомости за работна заплата и платежни документи към тях;
 • Изготвяне на сметки за изплатени суми;
 • Обработка на данните със счетоводен продукт, позволяващ потребителски справки под Excel;
 • Авансови, еднократни и окончателни данъци;
 • Счетоводно-данъчни консултации;

Онлайн счетоводство:

Счетоводните услуги предоставяни  по интернет са най-удобни, пестят време и средства. След сключване на договор за счетоводно обслужване,  клиентите нямат задължение да идват в счетоводната кантора, за целта предоставят  документите  си на електронната ни поща: office@iv-financ15.com

 

Счетоводни услуги, счетоводство на фирми по ДДС, Абонаментно счетоводно обслужване

Гаранция:

При нас ще получите гаранция за абонаментно счетоводно обслужване. Каква е нашата гаранция? Ние гарантираме, че ще получите най-доброто отношение и, че ще останете доволни от предоставеното качество на абонаментно счетоводно обслужване.  За нас е важно да научим, ако нещата не са такива каквито трябва да бъдат. Ако не се чувствате удовлетворени от услугата, която Ви предоставяме, то Вие можете да поискате да Ви върнем парите в рамките на първите 30 дни от Вашето плащане. Обратната връзка от Вас е изключително важна за нас.

Цени за абонаментно обслужване:


registraciq-na-firma-1.jpg

Регистрация на фирма ЕТ, ООД, ЕООД, АД  с последващо счетоводно обслужване

Регистрация на фирма ЕТ, ООД, ЕООД, АД  с последващо счетоводно обслужванеИмате идея за собствен бизнес, а за тази цел желаете да откриете собствена фирма – чудесно, но срещате трудности в осъществяването на тази задача, не се притеснявайте повече  ние ще ви помогнем с регистрацията. Според българското законодателство има няколко вида дружества от които може да изберете, така че новорегистрираната фирма да отговаря най-точно на вашите нужди. В предлаганата от нас услугата са включени както изготвянето на необходимата документация, така и регистрацията от адвокат в Търговски регистър на Агенция по вписванията.

Стъпки при регистрация на фирма.

За да регистрираме Вашата фирма, заедно ще трябва да преминем през  5 стъпки:

 1. Определяте формата на дружеството, което искате да учредите –  ООД, ЕООД. При желание от ваша страна ще получите консултация за най-оптимален вариант според нуждите Ви и дейността, която ще практикувате. Това е решение, което трябва да обмислите детайлно, тъй като освен различните такси и процедури при регистрирането, има и някои различия при осигуряването, данъчното облагане, счетоводното обслужване както и при различните административни ангажименти, строго индивидуални за отделните правни форми.
 2. Заплащате договореният хонорар.
 3. Ние се заемаме с изготването на всички необходими документи и Ви ги предоставяме за подписване.
 4. Посещавате нотариус пред когото ще трябва да заверите подписа на управителя.
 5. Ако сте решили да регистрирате капиталово дружество (ЕООД, ООД и др.), ще се наложи да откриете банкова сметка и да внесете уставния капитал. Това може да стане в избрана от вас банка. Освен капитала е необходимо и внасянето на държавната такса за Търговския регистър. Следва да ни предоставите взетите документи и ние да ги подадем  електронно до Търговски регистър.
 6. Договор за абонаментно счетоводно обслужване с мнимален срок една година.

Цена – 200лв. без включени такси

Ако имате нужда от повече информация за регострация на фирма, ние ще Ви консултираме безплатно.

Можете да отправите запитване ТУК


konsultantski-uslugi-1.jpg

Консултантски услуги

– Нашата компания, предлага на клиентите си възможност да се консултират по различни въпроси във финансовата сфера, да намерят разрешение на възникнал въпрос или конкретен казус.

– Предлаганите от нас Консултантски услуги, са начин да предоставим на нашите клиенти своите професионални знания, умения и опит в полза и услуга на техният бизнес.

– Писмени или устни разработки на становища и казуси, данъчни ефекти и алтернативи, при конкретни ситуации.


choveshki-resursi-1.jpg

ТРЗ и личен състав

Човешки ресурси:

Тази услуга (човешки ресурси) е неизменна част от счетоводната отчетност, но нашата компания Ви я предлага и на свободен принцип.

Услугата включва:

 • административно-правни консултации в областта човешки ресурси;
 • изготвяне на платежни ведомости;
 • изготвяне на платежни нареждания за осигурителните вноски и ДОД;
 • изготвяне на декларация 1 и декларация 6;
 • подаване на декларация 1 и декларация 6 в НАП;
 • изготвяне на трудови договори, граждански договори и договори за управление и контрол;
 • изготвяне на допълнителни споразумения към трудовите договори;
 • изготвяне и подаване на уведомления, съгласно чл. 62, ал. 4 от КТ;
 • изготвяне на длъжностни характеристики и графици за отпуски на работниците и служителите;
 • регистриране на болничните листове на работниците и служителите;
 • отчитане на отпуските на работниците и служителите;
 • изготвяне на документи и платежни нареждания за on-line банкиране;
 • изготвяне на документи за прекратяване на трудови правоотношения;
 • изготвяне на трудови книжки на работниците и служителите;
 • заверяване на осигурителни книжки;
 • изготвяне на документи, справки и бележки на работниците и служителите;
 • представителство пред компетентните органи при ревизии и заверки на осигурителен стаж.

ednokratni-schetovodni-uslugi-1280x378.jpg

Цени за еднократни счетоводни услуги в София:

 1. Годишно счетоводно  приключване:
 • Фирми с до 100 документа – 550,00 лв. + 100,00 лв. за изготвяне  на ГДД и ГФО за НАП и НСИ;
 • Фирми с до 200 документа – 750,00 лв. + 100,00 лв. за изготвяне  на ГДД и ГФО за НАП и НСИ;
 • Фирми с над 200 документа – по договаряне + 100,00 лв. за изготвяне  на ГДД и ГФО за НАП и НСИ

Цените за годишно счетоводно приключване са крайни,  за фирми  които не са наши клиенти на абонамент и без персонал на трудов договор.

 1. Попълване на Годишна данъчна декларация на физически лица:
 • В зависимост от приложенията и вид доход, без платежно за данък – 35 лв.
 1. Изготвяне на декларации:
 • Изготвяне на Декларация образец 1 или 6 – 50 лв.;
 • Изготвяне на платежно за осигуровки или данък – 10 лв.;
 • Изготвяне на Декларация за авансов данък на физически лица – 50 лв.;
 • Изготвяне и подаване на нулеви месечни декларации по ЗДДС – 50 лв.
 1. Изготвяне и подаване чрез електронен подпис на декларации по ЗДДС в зависимост от броя на документите, без абонамент:
 • До 20 документа – 100,00 лв.;
 • До 50 документа – 150,00 лв.;
 • До 100 документа – 200,00 лв.;
 • Над 100 документа – по договаряне
 1. Счетоводна, данъчна и осигурителна консултация за клиенти, които не са на абонамент:
 • До 30 мин. – 40 лв.;
 • До 60 мин. – 50 лв.

Всички цени са крайни. За получаване на допълнителна информация и цени за предоставяните услуги, можете да отправите запитване ТУК.Счетоводни услуги за големи фирми регистрирани по ЗДДС – цени на месечен абонамент

Базов пакет – 310 лв.

 • До 100 документа
 • До 2 осигурени лица
 • Безплатно годишно счетоводно приключване

 

 VIP пакет – 350 лв.

 • До 150 документа
 • До 3 осигурени лица
 • Безплатно годишно счетоводно приключване

 

Премиум пакет – 400 лв.

 • VIP пакет +
 • До 50 документа
 • До 1 осигурени лицаСчетоводни услуги за малки фирми нерегистрирани по ДДС – цени на месечен абонамент:

Базов пакет – 110 лв.

 • До 20 документа
 • До 1 осигурено лице
 • Безплатно годишно счетоводно приключване

 

VIP пакет – 150 лв.

 • До 30 документа
 • До 2 осигурени лица
 • Безплатно годишно счетоводно приключване

 

Премиум пакет – 190 лв.

 • VIP пакет +
 • До 1 осигурено лица
 • До 10 документа
 • Безплатно регистриране по ДДС