Счетоводна къща или счетоводител на трудов договор? | Счетоводни услуги от Ив-Финанс 15

vodene-na-schetovodstvo-1280x355.jpg

Счетоводна къща или счетоводител на трудов договор?

Няма точен отговор на този въпрос, защото той зависи в голяма степен от организацията на всяко дружество. Истината е, че крайната цел, а иманно откриването на компетентен и наджеден партньор, който да се грижи за счетоводната отчетност на фирмата може да се открие и при двете страни. А ако вече сте намерили подобен партньор, навярно сте доволен независимо дали това е счетоводна кантора или счетоводител назначен на трудов договор.

Все пак всеки от вариантите има своите предимства и недостатъци и информацията за тях ще направи избора ви по-лесен. Пример за тове е, че счетоводните къщи се ползват със специализация на труда, защото има отделни хора занимаващи се с различните дейности по повод осъществяването на счетоводната дейност. Точно поради тази причина счетоводните кантори могат да предложат по-високо качество на услугата.

Друго много важно предимство на счеоводните кантори е отговорността, която поемат, защото в договора си с тях със сигурност има клауза, която засвидетелства факта, че те изцяло носят отговорност за допуснатите грешки, докато при служител назначен на трудов договор да изпълнява тази дейност отговорността е прехвърлена изцяло върху работодателя. Въпреки че и в този случай има решение чрез юридическа отговорност, но процедурата е силно усложнена.

Среща се и смесица меджу двата варианта, в която фирми с голям персонал назначават отделен счетоводител за извършването на рутинните задачи, който след обработката на първичната информация подава документите за обработка на счетоводна кантора.

Назначаването на  персонален счетоводител и осигуряването на необходимата техника би било доста скъпо начинание. Защото цената не включва само трудовото възнаграждение, но и редица други разходи – осигуровки, отпуски, канцеларски материали и лицензи за счетоводните софтуери. За разлика от  вече установената норма за по-ниските цени при извършване на външни услуги.

В днешно време много от фирмите възлагат голяма част от работата си, която не е част от основната им дейност, на външни компании. Точно това прехвърляне на задачите на външни изпълнители спомага изграждането на дългосрочни партньори, които да подпомагат развитието на фирмата като намаляват разходите за дейности, които не са основни. Дружеството намалява своите разходите, а за заплатените услуги получава фактури.

Използвайки услугите на счетоводна кантора, спестявате много време, защото насочвате цялата си енергия в развитието единствено на вашия бизнеса, а дейностите, свързани със счетоводството оставяте в ръцете на професионалистите.