Водене на счетоводство Архиви - Счетоводни услуги, Счетоводна къща, счетоводство на фирми по ДДС

schetovodni-uslugi-2.jpg

– текущо, еднократно счетоводно обслужване (конкретно зададена от клиента задача);
– годишно счетоводно обслужване ( за фирми, които не са наши клиенти, нуждаещи се само от годишно приключване);
абонаментно счетоводно обслужване на фирми по ДДС и на фирми, които не са регистрирани по ЗДДС.

Счетоводно обслужване на физически  и юридически лица включва:

 • Изготвяне на индивидуален сметкоплан;
 • Фирмено счетоводство;
 • Формиране на счетоводна политика, междинни финансови отчети;
 • Водене на складови наличности, обработка на първични счетоводни документи, амортизации;
 • Пълно счетоводно обслужване;
 • Текущи счетоводни операции;
 • Изготвяне на оборотни ведомости;
 • Изготвяне на баланс; Отчет за приходи и разходи; Отчет за паричните потоци; Отчет за собствения капитал и др. приложения.
 • Финансово-счетоводен анализ;
 • Годишно счетоводно приключване;
 • Изготвяне на данъчни декларации;
 • Изготвяне и подаване на справка декларация и дневници по ЗДДС по електронен път ;
 • Изготвяне на трудови договори;
 • Изготвяне на граждански договори;
 • Изготвяне на ведомости за работна заплата и платежни документи към тях;
 • Изготвяне на сметки за изплатени суми;
 • Обработка на данните със счетоводен продукт, позволяващ потребителски справки под Excel;
 • Авансови, еднократни и окончателни данъци;
 • Счетоводно-данъчни консултации;

Онлайн счетоводство:

Счетоводните услуги предоставяни  по интернет са най-удобни, пестят време и средства. След сключване на договор за счетоводно обслужване,  клиентите нямат задължение да идват в счетоводната кантора, за целта предоставят  документите  си на електронната ни поща: office@iv-financ15.com

 

Счетоводни услуги, счетоводство на фирми по ДДС, Абонаментно счетоводно обслужване

Гаранция:

При нас ще получите гаранция за абонаментно счетоводно обслужване. Каква е нашата гаранция? Ние гарантираме, че ще получите най-доброто отношение и, че ще останете доволни от предоставеното качество на абонаментно счетоводно обслужване.  За нас е важно да научим, ако нещата не са такива каквито трябва да бъдат. Ако не се чувствате удовлетворени от услугата, която Ви предоставяме, то Вие можете да поискате да Ви върнем парите в рамките на първите 30 дни от Вашето плащане. Обратната връзка от Вас е изключително важна за нас.

Цени за абонаментно обслужване: