Пенсионни услуги; Изготвяне на документи за пенсия; Фирма за пенсионни услуги в София.

pensionni-uslugi-1.jpg

Пенсионни услуги

За да сте сигурни, че ще получите точният размер на полагащата Ви се пенсия, съгласно законите на страната, обърнете се към нас за консултация и съдействие. Ние от „Ив – Финанс 15” ще прегледаме вашите документи, ще Ви дадем най-точния съвет  и ще подготвим всичко, което Ви е необходимо за отпускането на Вашата пенсия.

Услуги  по отпускане на български пенсии от счетоводна кантора

„Ив – Финанс 15”:

1.Обработка на заявлението за пенсия

 • Попълване на заявление за пенсия – УП-1

2.Изчисляване на размера на българската пенсия:

 • Изчисляване на най-добрите три последователни години от последните 15 години осигурителен стаж до 31.12.1996г.;
 • Изчисляване на индивидуалния коефициент за пенсия;
 • Изчисляване на размера на пенсията;
 • Изчисляване на недостигащия стаж при пенсиониране, който се закупува по реда на чл.9а от КСО;

3.Преизчисляване на отпуснати и получавани пенсии:

 • Преизчисляване на пенсия от вид във вид (ИОЗ в ОСВ);
 • Преизчисляване на пенсии за придобит осигурителен стаж преди пенсиониране по реда на чл.99 от КСО;
 • Преизчисляване на пенсии за нов 3 годишен базисен период (от последните 15години до 31.12.1996г.) по реда на чл.99 от КСО;
 • Преизчисляване на пенсии за придобит осигурителен стаж след пенсиониране по реда на чл.102 от КСО;
 • Преизчисляване на пенсии за придобит осигурителен доход след пенсиониране по реда на чл.102 от КСО

Цени за пенсионни услуги и консултации в счетоводна кантора

„Ив – Финанс 15“ – гр. София

 1. Пенсионни консултации във връзка с:
 • Придобиване право на пенсии съгласно Кодекса за социално осигуряване и реда за тяхното отпускане. Проверка на документите за осигурителен стаж и доход – 30 лв.;
  •    Избор на най-добър период за задължителната  тригодишна база (коефициенти) – 20 лв.;
  •    Изчисляване размера на очаквана пенсия – 40 лв. ;

  2. Изготвяне и обработване на документи свързани с пенсии и осигурителни права:

 • Изготвяне на образец УП-1 – заявление за отпускане/преизчисляване пенсия – 50 лв.;
  •    Изготвяне на заявление за преизчисляване на отпуснати и получавани пенсии- 20 лв.;
  •    Подаване на заявления и документи в НОИ – 10 лв.

  Забележки:

 • Посочените цени са крайни. Счетоводна къща „Ив – Финанс 15“ си запазва правото да работи с цени различни от обявените, в случай че по документите и производството за отпускане на пенсия възниктнат особенности извън обичайните.
 • Счетоводна кантора „Ив – Финанс 15“ не се ангажира със срокове за извършване на услугите при липса на документи, доколкото изготвянето им е  задължение на трети страни.