Документи за пенсиониране - отпускане на лична пенсия

pensionni-uslugi-1.jpg

Документи, които трябва да представим за пенсиониране – отпускане на лична пенсия

Предстои Ви пенсиониране през 2018 година, а нямате представа какво трябва да направите. Сега накратко ще Ви представим необходимите документи, които трябва да подготвите. Започваме с най-общия случай, а именно пенсионирането за осигурителен стаж и възраст.

Основното в този случай е заявлението за първоначално пенсиониране. Това е форма УП-1, която трябва да попълним, когато подаваме искане за отпускане на пенсия. Тя е образец, който е утвърден от управителя на НОИ. Разпространява се свободно по специализираните книжарници, а също така може да се ползва електронният й вариант, изтеглен  от страницата на НОИ.

Необходимите документи, които следва да се приложат към заявлението за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст са документи, удостоверяващи:

  • осигурителен (трудов) стаж;
  • брутното трудово възнаграждение или доход, върху които са внесени осигурителни вноски за избрани от лицето 3 последователни години от последните 15 години осигурителен стаж преди 1 януари 1997 г.;
  • брутното трудово възнаграждение или доход, върху които са внесени осигурителни вноски за осигурителния Ви стаж от 1 януари 1997 г. до датата на пенсионирането.

Документи, удостоверяващи трудов/осигурителен стаж, са: трудови, служебни и/или осигурителни книжки, удостоверения обр. УП-30/УП-3, акт за раждане на дете, родено след 31.12.1967 (за неработеща майка) и др.

Брутното трудово възнаграждение/осигурителният доход се удостоверява с удостоверение обр. УП-2, осигурителна книжка и др.

За установяване на осигурителен стаж и доход за периодите след 31.12.1996 г. могат да се използват и само наличните данни в информационната система на НОИ. В тези случаи се препоръчва всяко лице предварително да провери дали данните за него, подадени към информационната система на НОИ, са пълни и точни, като при несъответствия предприеме действия за тяхното коригиране. Информация за тези данни може да се получат от сайта на НОИ www.noi.bg чрез електронната услуга в рубриката Е-услуги/ Справки/, като се изпълняват последователно следните стъпки: Справки по ЕГН и ПИК на НОИ – Справка за осигурителен стаж и доход при пенсиониране – Избор на година/години в осигуряване в периода след 1996 година.

В хода на пенсионното производство по подадено заявление за отпускане на пенсия от заявителя може да бъдат изискани и допълнителни документи.