Годишни декларации за 2016г. на фирми - Счетоводни услуги, Счетоводна къща, счетоводство на фирми по ДДС

Годишни декларации за 2016г. на фирми

Остават броени дни до крайния срок на 31.03.2017г., за подаване на годишни декларации от фирми за 2016г. Годишна декларация за облагане с корпоративен данък са длъжни да подават и фирмите, които не са осъществявали дейност през 2016 година. Те попълват отделен формуляр – образец 1010а. В него фирмите декларират, че за предишната година не са имали дейност по смисъла на Закона за счетоводството. Към тази декларация не се прилага годишен отчет за дейността. Декларациите се подават в офисите на НАП по мястото на регистрация на фирмите, по пощата с обратна разписка или по интернет.

Неподаването на декларациите се санкционира, като минималната глоба е 500 лева за юридическото лице и 200 лева за управителя на фирмата.

Повече информация за попълването и подаване на декларацията за облагане с корпоративни данъци можете да получите при нас на телефон: 0898505542.